Reklamacje i zwroty

Witamy wszystkich Klientów

Kupując na naszych aukcjach masz pewność jakości oraz gwarancję ceny producenta. Oferujemy firany i zasłony uszyte według naszych autorskich pomysłów i na podstawie wiedzy zdobytej przez lata. To wieloletnie doświadczenie i użycie najlepszych materiałów do produkcji gwarantuje jakość towaru.
Cały nasz asortyment wykonywany jest przez
wykwalifikowane z wieloletnim stażem krawcowe. Maszyny użyte do jego produkcji należą do najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Kładziemy ogromny nacisk na jakość oferowanych towarów i usług.

Kupując u nas mają Państwo pewność
długoletniej satysfakcji z zakupionego towaru.
Umiejętny profesjonalny podkrój zapewnia, że firana układa się sama, zawsze wygląda extra i będzie cieszyć przez długie lata.

Uwaga - nie handlujemy tanią Chińszczyzną, której jakość pozostawia wiele do życzenia Tylko u nas kupisz oryginalne prawidłowo podkrojone i fachowo uszyte z wysoko gatunkowego materiału.

Prowadząc  sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro dokładam wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane na naszych aukcjach były zawsze udane.  Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji. 
 

 

KONTAKT

Firma Handlowa  KAMWID  Jan Piech
Dom Handlowy Merkury
Szprotawska 1
59-170 Przemków
REGON: 390290790
NIP: 693-100-78-17

tel. 76 - 831-98-75
tel.kom. 502 183 106
E-mail kamwid4-agi@wp.pl
Pracujemy od pn. do pt. 9:00 - 17:00
W soboty od 9:00 - 13:00

ZAKUPY

1.Po wylicytowaniu towaru należy wypełnić formularz dostawy i w rubryce " wiadomości dla sprzedającego" podajemy wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (zgodnie z instrukcją podaną w poszczególnej aukcji).

2.Formularz należy wypełnić niezwłocznie zaraz po dokonaniu zakupu.W przypadku zakupów w dni wolne od pracy najpóźniej zaraz następnego dnia roboczego oczywiście w godzinach wykonywania naszej pracy.

3.Sprzedaż i system wysyłkowy w naszej firmie jest prowadzony komputerowo i wydruki z Allegro pobierane są przy zakończeniu danego dnia pracy.Wypełnienie formularza w innym terminie lub kupowanie na raty w znacznych odstępach czasu może skutkować utratą możliwości wysyłki w jednej paczce lub błędach adresowych na listach przewozowych jeżeli te adresy będą różne.Szczególnie przy braku natychmiastowej informacji-najlepiej drogą telefoniczną gdyż e-maile odczytywane są czasami z 1-3 dniowym opóźnieniem

4.Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zakupów więcej niż jedną sztukę prosimy o zrobienie tego od razu.

Wiadomości wysyłane na e-mail zawsze muszą być podpisane poprzez NICK z allegro

5.Te same produkty kupione w różnych odstępach czasowych mogą się delikatnie różnić kolorem, odcieniem. Jest to zależne od toku produkcji materiałów, które otrzymujemy od dostawcy.

6.Po zakupie i potwierdzeniu informacji dotyczących zamówienia zmiana kolorów, wymiarów i modeli jest niemożliwa.


PŁATNOŚĆ
Firma Handlowa KAMWID Jan Piech
59-175 Przemków ul.Szprotawska 1
Nr konta : 44 8653 0004 0000 0007 7233 0002  (Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu)
Na wpłatę czekamy max 10 dni roboczych.
Przy realizacji wpłaty prosimy o podanie nick z allegro lub e-maila z którego prowadzona była korespondencja w tytule przelewu.

Jej brak w ciągu tego czasu uważamy za rezygnację z zakupu i ubiegamy się o zwrot prowizji z allegro.


DOSTAWA
Zakupiony towar zostanie wysłany pod wskazany adres w terminie najkrótszym z możliwych.
Wszystkie nasze firany szyte są po złożeniu  zamówienia tzn.indywidualny wybór lamówki, rozmiaru wys.balkonu itp. i takie zamówienie realizujemy od 2-10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (pomijając soboty, niedziele i święta)

Do podanych terminów należy dodać czas potrzebny kurierowi na dostarczenie paczki jest to 48h (do 2 dni roboczych)
Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem Firmy kurierskiej GLS

Koszt dostawy 16,00 - przy wpłacie na konto 20,00 - za pobraniem

Koszt dostawy jest jeden bez względu na ilość zamówionego towaru
Dostawa poza granicami Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ceny przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie w zależności od wagi paczki

Możliwy jest odbiór osobisty w Przemkowie po wcześniejszym ustaleniu dnia odbioru zamówienia .

 

Uwaga
1. Przed świętami ze zrozumiałych względów termin realizacji zamówienia może się wydłużyć i wynosić nawet 14 dni roboczych, okres przedświąteczny od 15 Listopada święta Bożego Narodzenia. Przed świętami Wielkanocnymi długi termin wysyłki od 15 lutego do 30 marca.

 
ZWROTY

Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając 

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy

 wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą
elektroniczną na adres: kamwid4-agi@wp.pl  bądź też listownie na adres:
Firma Handlowa KAMWID  Jan Piech
Dom Handlowy Merkury
Szprotawska 1
59-170 Przemków
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta

 wraz z produktem, dostępnym również pod
adresem http://firany-przemkow-kamwid.home.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który 

należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie 

takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy
Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własny koszt.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np.koszty opakowania,zabezpieczenia,nadania)
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po 

korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz 

charakteru produktu.
Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.

Ma prawo zbadać charakter,cechy i funkcjonalność towaru w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.Nie może jednak 

używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak zrobi przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem

 wartości towaru.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, 

zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie

 zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu

 odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub 

wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na 

spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania 

takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia 

przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi 

podmiotami, z którymi się on porozumiewał.
Sprzedawca informuje Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy 

zawartej na odległość.
15) Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed 

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
Nowa forma wyjątku kiedy konsument nie ma prawa odstąpić od umowy określa sytuacje towarów dostosowanych do potrzeb klienta lub

 produkowanych na jego zamówienie.
Pamiętaj!
Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży, gdy określi indywidualne cechy towaru, a przedsiębiorca zgodnie z konsumenta 

wytycznymi dostarczy taki towar.
Przykładami takich zamówień indywidualnych mogą być:
 Tkanina skrócona lub zwężona na wskazany wymiar przez klienta. Nie ma możliwości zwrotów towarów szytych lub ciętych na miarę - prosimy o przemyślane zakupy
#  Wygenerowanie lub naszycie inicjałów lub innych treści na towarze
#  Dostarczenie koszulki z wydrukowanym zdjęciem jakie przesłał klient
#  Uszycie towaru gdzie konsument wybierając z palety wielu różnych parametrów określa jaki produkt chciałby zamówić i jest on zgodnie z 

przesłanym zamówieniem produkowany.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić

 przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu 

jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić

 ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi 

rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których 

dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli 

przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo 

do odstąpienia od Umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym 

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług

 związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną 

zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu nie będącemu jednocześnie Konsumentem, a więc w myśl 

art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego
przedsiębiorcą.  PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na 

zasadach określonych w art. 556 i
kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli

 przedmiotem
świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, 

jednak nie wcześniej niż
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu 

wydania rzeczy Konsumentowi.
4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy 

Konsumentowi,
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie

 swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się

 jako producent.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub

 osobę trzecią, za
którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w

 chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie 

w momencie zakupu
spoczywa na Konsumencie.
10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze 

względu na rodzaj rzeczy lub
sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu,

 w którym rzecz się
znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową wraz dowodem zakupu.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub 

żądanie Konsumenta za
uzasadnione.
15. Nie przyjmujemy przesyłek z tytułu reklamacji przesłanych do nas za pobraniem.
16,Reklamacje uwzględniamy w przypadkach uzasadnionych (np. otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem). Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z 

otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. 
17.Uwaga przed odesłaniem reklamacji Proszę powiesić firanę na OKNIE. Zdarza się, że klient odsyła firanę że nie ma łuku lub wymiar się nie zgadza lub nie ma 

kwiatka,jeżeli firana ma łuk na zdjęciu to ten łuk jest w firanie i pojawia się po powieszeniu to samo dotyczy kwiatów jeżeli na zdjęciu jest kwiat to po odpowiednim 

zmarszczeniu ten kwiat się pojawi.
18. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie mogą być uwzględnione. 
19.Koszty związane z reklamacją pokrywa sprzedający jednak w przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszt pokrywa kupujący. 

UWAGA!!! ze względu na indywidualne ustawienie monitora kolory na zdjęciach mogą minimalnie odbiegać od rzeczywistych.

GRANICA BŁĘDU
Staramy się szyć najdokładniej jak to możliwe, jednak uprzedzamy, że tolerancja uszytych firan,rolet paneli czy zasłon wynosi +/- 3 cm.

 

Komentarzem odwdzięczamy się po otrzymaniu go od kupującego. Komentarz od Państwa daje nam do zrozumienia, że towar dotarł i transakcja pomiędzy nami jest zakończona.W razie jakichkolwiek wątpliwości,niejasności lub zastrzeżeń prosimy o kontakt celem wyjaśnienia sprawy przed wystawieniem komentarza.Uważamy że nie ma takiej sytuacji w której nie można rozwiązać problemu ugodowo.Jesteśmy ludźmi a nie robotami i popełniać błędy ma prawo zarówno kupujący jak i sprzedający.Proporcje komentarzy pozytywnych do negatywnych przemawiają za wysoką jakością naszych usług.Wszelkie pomyłki wynikają z przypadków losowych a nie z naszej złej woli.
Pamiętaj nie złość ale umiejętność porozumienia buduje dobre kontakty międzyludzkie

USTALENIA DODATKOWE
1. Oferta handlowa dotyczy terenu Polski.
2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
3. Dane naszych Klientów wykorzystane zostają wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz wyłącznie za ich zgodą do celów marketingowych.

 

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym 

Sądem Konsumenckim
 przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Opis procedury reklamacyjnej:

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ………………@........................, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy

. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej 

uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
FIRMA - dane ewidencyjne:
Firma Handlowa KAMWID Jan Piech
Dom Handlowy Merkury
59-170 Przemków
ul.Szprotawska 1
NIP: 693-100-78-17
REGON: 390290790UWAGA!!!

Dokonując zakupu na naszych aukcjach-akceptujesz regulamin zawarty na tej stronie.Prosimy o zapoznanie się z jego warunkami przed zakupem.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Firma Handlowo-Produkcyjna
KAMWID Jan Piech
59-175 Przemków
ul Szprotawska 1

tel. 76-831-98-75
tel. kom. 502 183 106
e-mail: kamwid4-agi@wp.pl

Numer konta do wpłat:
70 1610 0048 2000 0507 7233 0002
(Gospodarczy Bank
Wielkopolski
SA w Poznaniu)

W tytule przelewu wpisujemy
numer zamówienia.

Do wysyłki zawsze dołączany
jest dowód zakupu
- paragon lub na życzenie
Faktura VAT

Paczki wysyłamy
Firmą kurierską

Przelew na konto
15,00 zł

Płatność przy odbiorze
20,00zł


Kupując kilka przedmiotów
za przesyłkę płacisz
tylko jeden raz
Ceny przesyłek podane są
tylko dla wysyłek na terenie
Polski.

Ceny wysyłki za granicę
są ustalone oddzielnie
dla każdej przesyłki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl